Non-duale Coaching en Therapie is gebaseerd op non-duale filosofieën en westerse psychologie.

Non-duale stromingen zijn onder meer Advaita Vedanta, Zenboeddhisme en Tibetaans Boeddhisme. Non-dualisme vormt de facto de kern van deze filosofische en godsdienstige benaderingen. Uitgangspunt is dat je meer bent dan je persoon, namelijk oneindig bewustzijn. Je bent een golfje in een hele grote oceaan.

Vanuit de westerse psychologie wordt vooral gebruik gemaakt van de ontwikkelingspsychologie en de therapeutische stromingen die zich binnen die traditie ontwikkeld hebben.

In de non-duale werkwijze wordt niet rechtstreeks aan het probleem, de vraag of de klacht gewerkt. De nadruk ligt op de eigen ervaring en niet op het verbale contact. Door in de sessie met behulp van meditatieve oefeningen vanuit een verruimd bewustzijn aanwezig te blijven bij verkrampingen en lichamelijke sensaties, kunnen ze geleidelijk aan oplossen. Hierbij kunnen angsten, boosheid, negatieve cognities en trauma’s naar boven komen. Als deze negatieve ervaringen oplossen komt er energie vrij, die zich omzet in rust, geluk, vriendelijkheid, mededogen en openheid. Ook wijst zich in dat proces wat vervolgens te gaan doen, aansluitend bij de oorspronkelijke vraag.

Voor uitgebreidere informatie over de werkwijze zie de website van Art of Life Non-dualiteit en Zelfinzicht www.artoflife.nu.