Wat is non-duale coaching?

Non-duale Coaching en Therapie is gebaseerd op non-duale filosofieen en westerse psychologie.

Non-duale stromingen zijn onder meer Advaita Vedanta en Zenboeddhisme en Tibettaans Boeddhisme. Non-dualisme vormt de facto de kern van alle filosofische en godsdienstige benaderingen. Uitgangspunt is dat je meer bent dan je persoon, namelijk oneindig bewustzijn. Je bent een golfje in een hele grote oceaan.

Vanuit de Westerse psychologie wordt vooral gebruik gemaakt van de ontwikkelingspsychologie en de psychotherapeutische stromingen die zich binnen die traditie ontwikkeld hebben.

In de non-duale aanpak ligt de nadruk op de eigen ervaring en niet op het verbale contact. Door in de sessie eenvoudigweg aanwezig te blijven bij verkrampingen en lichamelijke sensaties, kunnen ze geleidelijk aan oplossen. Hierbij kunnen angsten, boosheid, negatieve cognities en trauma’s naar boven komen. Als deze negatieve ervaringen oplossen komt er energie vrij, die zich omzet in rust, geluk, vriendelijkheid, mededogen en openheid. Ook wijst zich in dat proces wat vervolgens te doen